Hotel Únic

Andratx

General info

Casa urbana ubicada al centre d'Andratx de façana preciosa que destaca per la seva ornamentació, pròpia de les cases regionalistes d'influència modernista, amb coberta inclinada de dos vessants i teula àrab.

La tipologia de l'edifici es correspon amb els grans casals que es van construir a Andratx a finals del segle XIX i principis del segle XX, degut principalment al desenvolupament econòmic del municipi entorn de la petita indústria, la vida marítima i les divises que rebien les famílies dels seus parents emigrants a Cuba, França i altres llocs del continent americà.